13. Zapis księgowy RMP - różny moment powstania przychodu - przykład nr 6

Wykład nawiązuje do przykładu nr  6  przedstawiając jak należy dokonać zapisu księgowego operacji, która powoduje powstanie przychodu dla celów księgowych później niż dla celów podatkowych tj. sytuacja w której faktura sprzedaży została przez jednostkę wystawiona przed dostawą towarów. Wykład zakończony jest kolejnym przykładem (przykład nr 7) - tym razem polecenie przykładu polega na dokonaniu ewidencji księgowej oraz dla celów podatkowych faktu otrzymania zaliczki na poczet przyszłej dostawy, wystawienia faktury zaliczkowej oraz faktu dostarczenia towarów nabywcy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Gdybyśmy założyli że okresy sprawozdawcze są kwartalne, to jak byśmy wtedy zaksięgowali tą operację? moglibyśmy czekać do 10 września z fakturą?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Czyli dobrze rozumiem, że te konto pozabilansowe pojawia się w RZiS w sierpniu w celu kalkulacji podatku? a co z tym przychodem z konta 730 we wrześniu? czy ten przychód nie pojawia się w RZiS we wrześniu?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Jeśli chodzi o okresy sprawozdawcze to sprzedaż zgodnie z UoR miałaby miejsce w 3 kwartale (10 wrzesień). Natomiast gdyby zaliczka na podatek była rozliczania kwartalnie ujęlibyśmy ją w również w trzecim kwartale (sierpień) Nie do końca rozumiem pytanie odnośnie czekania z fakturą do 10 września.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Konta służące do kalkulacji samego podatku nie pojawiają się w RZiS. Służą one jedynie kalkulacji samego podatku - a ten już pojawia się w RZiS. Konto 730 jest kontem wynikowym i przeksięgowywane jest na konto WF. Równocześnie sprzedaż ta odzwierciedlona jest w odpowiedniej pozycji w RZiS. Proponuję wrócić do tematu "Warianty RZiS" oraz "Kalkulacja wyniku finansowego" gdzie można sobie dokładnie przypomnieć jak wygląda RZiS oraz jak kalkulujemy poszczególne pozycje. Pozdrawiam.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Zadaj pytanie lub skomentuj powyższy wykład
dot