Quiz nr 5 - klasyfikacja kosztów

Jednostka "Timex" handluje zegarkami. Które z niżej wymienionych kosztów jednostka będzie mogła wykazać w rachunku zysków i strat za rok 2015 jako osobną pozycję kosztową?

  1. Koszty związane z podstawową działalnością operacyjną (wartość zakupionych zegarków) .
  2. Koszty z pozostałej działalności operacyjnej.
  3. Koszty finansowe.
  4. Koszty związane ze zdarzeniami losowymi.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question