0. Rachunek zysków i strat cz.2 - klasyfikacja przychodów oraz kosztów

Wykłady wchodzące w skład kursu podstaw rachunkowości finansowej. Stanowią cz. 2 serii wykładów dotyczących rachunku zysków i strat (RZiS). Prezentują klasyfikację przychodów oraz kosztów w ramach RZiS wraz z dogłębnym omówieniem operacji gospodarczych zaliczanych do poszczególnych kategorii.

W ramach wykładu poruszone zostają nastepujące kwestie:

 • klasyfikacja przychodów z podziałem na podstawowe przychody operacyjne, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe.
 • klasyfikacja kosztów z podziałem na podstawowe koszty operacyjne, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe.

W ramach każdej z kategorii przychodów oraz kosztów zaprezentowane zostaną konkretne operacje, które podlegają ksiegowaniu w ramach danej kategorii. Słuchacz dowie się jak zaklasyfikować m.in:

 • darowiznę, dotację, subwencję,
 • kary, odszkodowania, wadia, odsetki karne, koszty emisji akcji,
 • czym jest wartość firmy,  aktywa netto oraz wartość godziwa,
 • kiedy tworzenie rezerwy uznajemy za pozostały koszt operacyjny a kiedy za koszt finansowy. 

W wykładzie poruszona również zostaje kwestia wyjątków, ze szczególnym naciskiem na pozostałe przychody oraz koszty operacyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałam Was dzisiaj zaprosić na 2 część wykładu dotyczącego rachunku zysków i strat. W tej części będziemy się skupiać na klasyfikacji przychodów oraz kosztów. Jest to temat bardziej zaawansowany w porównaniu z częścią 1, która mówiła tylko o podstawowych pojęciach. Tu już faktycznie skupimy się na klasyfikacji przychodów oraz kosztów. Jest to temat niezbędny, jakby Anglicy powiedzieli: \"a must\", żeby dalej uczyć się rachunku zysków i strat i rozumieć w pełni ewidencję kosztów, tworzenia rachunku zysków i strat i wszelkie zapisy księgowe z tym związane. W ramach tego tematu omówimy sobie * Podział przychodów na 4 kategorie. * Porozmawiamy o podstawowej działalności operacyjnej, jak ją ewidencjonujemy. * Wspomnimy o tym czym jest wartość firmy. * Dowiecie się czym jest wartość godziwa, aktywa netto. * Co to znaczy ujemna wartość firmy? Będzie to w kontekście pozostałych przychodów operacyjnych, które dla Was przygotowałam na, myślę, super schemacie, który pomoże Wam łatwiej zapamiętać jakie operacje zaliczamy do pozostałych przychodów operacyjnych. Oczywiście tą część zakończymy przykładem, tak aby przećwiczyć zrozumienie tematu. Potem porozmawiamy o przychodach finansowych, zyskach nadzwyczajnych i tu nowość - pojawi się quiz - krótkie pytanka sprawdzające oraz przykład całościowy. Następnie przejdziemy do klasyfikacji kosztów: * Powiemy sobie o podziale znów na 4 kategorie * O kosztach podstawowej działalności operacyjnej * O pozostałych kosztach operacyjnych - znów tu fajny schemat tak abyście łatwo mogli zapamiętać, które operacje zaliczamy do tej kategorii * Przykład, który będzie podsumowywał tą część * Omówimy również koszty finansowe i straty nadzwyczajne i znów podsumujemy to sobie quizem * Następnie przejdziemy do przykładu całościowego dotyczącego klasyfikacji kosztów Ten wykład skupia się przede wszystkim na przećwiczeniu, zapamiętaniu poszczególnych kategorii i jak klasyfikować przychody i koszty. Serdecznie zapraszam.

Pytania:

 • Witam serdecznie! W przykładzie całościowym dot. przychodów podała Pani, że otrzymany w formie darowizny samochód nie można zakwalifikować do żadnej z trzech kategorii. Jak to więc zakwalifikować; jest to uważam jakiś wzrost aktywów? Z góry dziękuję za wyjaśnienie i serdecznie pozdrawiam !
  239d8f3d0c58d4f64b07746b30b879eb
  Sławomir Śmiełowski
 • Proszę o cierpliwość, w wykładach dotyczących ewidencji PPO i PKO wyjaśniamy tą kwestię. W bilansie taką darowiznę rozpoznajemy jako rozliczenie międzyokresowe przychodów (RMP), a dopiero z czasem tzn. przy rozpoznaniu amortyzacji rozpoznajemy również PPO.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam! Mam takie pytanie. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, a kiedy bilansowy? Jaka jest różnica?
  F0ab532eb43b4ba726f10d0b78942bfd
  Joanna Barcikowska
 • Obowiązek podatkowy oznacza obowiązek rozpoznania przychodu czy kosztu dla celów podatkowych (inny jest dla VAT, inny może być przy PIT/CIT). Z punktu widzenia prawa bilansowego to data ujęcia przychodu czy kosztu w KR. Te momenty mogą się między sobą różnić. O tych różnicach mówimy w ramach kursu rachunkowości średniozaawansowanej.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, mam jedno pytanie z testu, które jest dla mnie problemem. Chodzi o przejecie firmy Beta przez Alfa i wartości firmy, która zostanie ujęta w księgach rachunkowych - w którym wykładzie znajdę wskazówki co do tego zagadnienia?
  Ed7a4a7b1352e065bd38cf4c2626fccd
  Wiesław Nowak
 • Witam, Prosiłabym o podesłanie treści na maila - postaram się nakierować. Pytania się losują i nie jestem w stanie tego pytania w bazie odnaleźć. Dziękuję.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot