8. Odpowiedzi do quizu przychody finansowe oraz ze zdarzeń losowych

Wykład wyjaśnia odpowiedzi do quizu dotyczącego przychodów finansowych oraz przychodów wynikających ze zdarzeń losowych. Omawia różnice pomiędzy karą a odsetkami karnymi jak również kiedy pozostałości po-likwidacyjne zaliczamy do poszczególnych kategorii przychodów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot