Przykład pozostałe przychody operacyjne

Które z poniższych przychodów zaliczymy do pozostałych przychodów operacyjnych w bieżącym roku:

 1. Sprzedaż towarów.
 2. Sprzedaży nieruchomości zaliczonej do inwestycji.
 3. Sprzedaż akcji (papiery wartościowe).
 4. Dotacje na nabycie środka trwałego.
 5. Otrzymana kara umowna od kontrahenta.
 6. Darowizna – samochód dostawczy.
 7. Otrzymanie darowizny w postaci 100 sztuk środków czyszczących
 8. Otrzymane odszkodowanie związane ze szkodą poniesioną w związku z nieterminowym wywiązaniem się przez dostawcę usług budowlanych z zobowiązania kontraktowego.
 9. Rozwiązanie rezerwy związanej z operacją finansową.
 10. Nadwyżka 10 sztuk towaru w magazynie, o wartości 1000 zł, niewyjaśniona.
 11. Otrzymane odszkodowanie związane z pożarem nieruchomości biurowej.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład pozostałe przychody operacyjne

Przykład pozostałe przychody operacyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot