Quiz nr 1 - klasyfikacja przychodów

Jednostka "Bartex" produkuje akcesoria wędkarskie. Które z niżej wymienionych przychodów jednostka wykaże w rachunku zysków i strat za rok 2016 jako osobną pozycję?

  1. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej.
  2. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej.
  3. Przychody finansowe.
  4. Przychody związane ze zdarzeniami losowymi.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question