4. Przykład pozostałe przychody operacyjne

Wykład prezentuje przykład, na podstawie którego słuchacz może utrwalić i zweryfikować świeżo nabytą wiedzę dotyczącą pozostałych przychodów operacyjnych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot