7. Przychody związane ze zdarzeniami losowymi

Wykład omawia przychody, które zaliczane są do przychodów związanych ze zdarzeniami losowymi. Wyjaśnia w jakich sytuacjach takie przychody rozpoznawane są jako zyski nadzwyczajne. Wykład omawia również konta w ZPK, na których ewidencjonuje się ww. przychody. Wykład zakończony krótkim quizem, który ma na celu utrwalić wiedzę zdobytą w tej części tematu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Można utworzyć analitykę zawierającą tylko część obrotów konta czy należy utworzyć jeszcze jedną analitykę dla "pozostałych" obrotów tego konta?
    58356d5cb926bc51536b4564ebdace08
    Krzysztof Burawski
  • Nie jestem pewna czy dobrze rozumiem Pana pytanie. Chodzi Panu o wydzielenie z konta PKO kosztów dotyczących zdarzeń losowych? W takim wypadku posiadamy w analityce do konta PKO dwa podkonta: jedno dotyczące kosztów innych zdarzeń, i drugie dotyczące zdarzeń losowych (chyba, że jednostka ze względu na specyfikę działalności posiada jeszcze dalszą analitykę dla tych dwóch kont).
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot