13. Pozostałe koszty operacyjne cz.2

Wykład jest kontynuacją cz. 1 dotyczącej kosztów z pozostałej działalności operacyjnej. Prezentuje pozostałe operacje, nie wymienione w ramach art. 32 UoR, które zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych. W ramach tej części słuchacz przypomni sobie czym jest wartość firmy. Podsumowaniem tematu jest prezentacja całościowego schematu - ściągi, która ma pomóc słuchaczowi lepiej zapamiętać operacje klasyfikowane do tej kategorii kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy odpisy wartości firmy (dodatnie lub ujemne) wykonujemy po wycenie? Tylko raz w roku? Czy to oznacza, że jednostki, które posiadają nieruchomość mają obowiązek jej wyceny?
    E35cbb50e7cd77c18e0eb8a2c6348bb0
    Kinga Chabiera
  • Odpisy wartości firmy dokonywane są na podstawie ustalonej na początku tj. po zakupie wartości zakupionej firmy. Nie do końca rozumiem Pani pytanie o wycenę na koniec roku. Proszę o doprecyzowanie.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot