Quiz nr 3 - klasyfikacja przychodów

Jednostka "Bartex" zakupiła firmę "Bit" za cenę 1 200 000 zł.  Wartość godziwa aktywów zakupionej jednostki :1 500 000 zł, wartość zobowiązań: 500 000 zł.

Jaka będzie wartość firmy "Bit" ujęta w księgach rachunkowych "Bartex"? Jeżeli kwota jest ujemna podaj wartość w nawiasach np. (600).

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question