Przykład pozostałe koszty operacyjne

Które z poniższych pozycji zaliczymy do pozostałych kosztów operacyjnych (PKO) (zakładamy, że miały miejsce w bieżącym roku):

 1. Odpisy z tytułu ujemnej wartości firmy.
 2. Przepadła kaucja za wynajem maszyny biurowej.
 3. Koszt sprzedanych akcji.
 4. Utworzenie rezerwy na proces sądowy.
 5. Przychody ze zbycia magazynu.
 6. Niewyjaśniony niezawiniony niedobór 10 sztuk towaru w magazynie.
 7. Koszt utrzymania obiektu socjalnego.
 8. Utworzenie rezerwy związanej z operacją finansową.
 9. Odpisanie należności przedawnionej.
 10. Zapłata karnych odsetek od zobowiązania kontrahentowi.
 11. Przekazanie w drodze darowizny maszyny.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Przykład pozostałe koszty operacyjne

Przykład pozostałe koszty operacyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot