Przykład pozostałe koszty operacyjne

Które z poniższych pozycji zaliczymy do pozostałych kosztów operacyjnych (PKO) w 2016 roku:

 1. Odpisy z tytułu ujemnej wartości firmy.
 2. Przepadła kaucja za wynajem maszyny biurowej.
 3. Koszt sprzedanych akcji.
 4. Utworzenie rezerwy na proces sądowy.
 5. Przychody ze zbycia magazynu.
 6. Niewyjaśniony niezawiniony niedobór 10 sztuk towaru w magazynie.
 7. Koszt utrzymania obiektu socjalnego.
 8. Utworzenie rezerwy związanej z operacją finansową.
 9. Odpisanie należności przedawnionej.
 10. Zapłata karnych odsetek od zobowiązania kontrahentowi.
 11. Przekazanie w drodze darowizny maszyny.

Podaj numery pozycji np. "1,2".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question