3. Pozostałe przychody operacyjne cz.2

Wykład jest kontynuacją cz. 1 dotyczącej przychodów z pozostałej działalności operacyjnej. Prezentuje pozostałe operacje, nie wymienione w ramach art. 32 UoR, które zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych. W ramach tej części słuchacz dowie się czym jest wartość firmy, aktywa netto, wartość godziwa. Podsumowaniem tematu jest prezentacja całościowego schematu - ściągi, która ma pomóc słuchaczowi lepiej zapamiętać operacje klasyfikowane do tej kategorii przychodów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot