Quiz nr 6 - łączenie kont

Połączenie konta "Rozrachunki z odbiorcami" z kontem "Rozrachunki z dostawcami" w nowe konto "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" to wynik łączenia kont:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot