Przykład nr 1 - operacje a zdarzenia

Które ze zdarzeń wymienionych poniżej jest operacją gospodarczą?

  1. Podpisanie umowy z pracownikiem.
  2. Złożenie zamówienia na dostawę towarów.
  3. Wypłata wynagrodzenia pracownikowi.
  4. Sporządzenie protokołu reklamacji.
  5. Zakup towarów za gotówkę.

Podaj numery poprawnych odpowiedzi np. 1,2.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot