Następny wykład:

Przykład nr 1 - operacje a zdarzenia

rozpocznie się za 10 sekund.
Witam wszystkich na kolejnym wykładzie kursu podstaw rachunkowości. Dziś porozmawiamy o ewidencji księgowej. Jednak zanim przejdziemy do omawiania narzędzi służących do ewidencji księgowej musimy zrozumieć jakie transakcje podlegają zapisowi w księgach rachunkowych. Czy każda transakcja jest operacją gospodarczą? Czy np. zawarcie umowy o wykonanie robót, czy podpisanie umowy z pracownikiem jest operacją gospodarczą? Czy powinniśmy dokonać zapisu w księgach rachunkowych? Na ten moment nie. Transakcja staje się operacją gospodarczą, czyli podlega wpisowi do ksiąg rachunkowych dopiero w momencie kiedy ma wpływ na stan majątku, bądź na źródła finansowania firmy, czyli samo podpisanie umowy z pracownikiem nie wiąże się jeszcze z zapisem w księgach rachunkowych, ponieważ nie mamy kosztu, nie mamy żadnego zobowiązania, nie wpływa to w żaden sposób na nasz majątek, ani źródła finansowania firmy. Przygotowałam kilka przykładów, które mają mam nadzieję lepiej zilustrować czym różni się transakcja od operacji gospodarczej, może na spokojnie przejdziemy sobie punkt po punkcie, żeby zrozumieć która z poniższych transakcji jest operacją gospodarczą. Podpisanie umowy z pracownikiem: tak jak już wspomniałam nie mamy tutaj do czynienia ze zmianą stanu majątku, czy też ze zmianą stanu źródeł finansowania; jest to na razie etap podpisania umowy, nie wypłaciliśmy temu pracownikowi wynagrodzenia, nie jesteśmy zobowiązani wypłacić mu wynagrodzenia, ponieważ jeszcze nie rozpoczął dla nas pracy w związku z tym jest to na razie tylko transakcja, która jest udokumentowana poprzez umowę z pracownikiem, natomiast nie wiąże się z zapisem w księgach rachunkowych. Drugi przykład to złożenia zamówienia na dostawę towarów: złożyliśmy zamówienie, natomiast dostawa towarów jeszcze nie nastąpiła, czyli stan majątku nam się nie zmienił, nie zapłaciliśmy również za te towary; tutaj znów ani nie zmienił się stan majątku, ani źródła finansowania tego majątku w związku z tym jest to na razie tylko transakcja i znów udokumentowana poprzez zamówienie, złożenie zamówienia, natomiast nie podlega ona jeszcze wpisowi do ksiąg rachunkowych. Pozycja trzecia, wypłata wynagrodzenia pracownikowi: tutaj już jest sytuacja ciekawsza, dlatego, że faktycznie wydajemy pieniądze, wypłacamy pracownikowi wynagrodzenie do którego byliśmy zobowiązani; pracownik zaczął już dla nas pracować w związku z tym poprzez wypłatę wynagrodzenia zmienia się nam stan źródeł finansowania, czyli zmniejszają nam się zobowiązania wobec pracowników, ale z drugiej strony zmniejsza nam się też stan środków na rachunku bankowym, czyli zmienia się stan majątku. Przykład trzeci jest więc operacją gospodarczą. Sporządzenie protokołu reklamacji; tutaj jakbyście odpowiedzieli na to pytanie? Podobnie jak w punkcie pierwszym i drugim sporządziliśmy protokół natomiast sporządzenie protokołu nie wiąże się jeszcze ze zmianą stanu majątku, czy tudzież stanu finansowania; w tym wypadku mamy w ręce tylko protokół, wszelkie wypłaty z tytułu reklamacji i z tytułu gwarancji dopiero będą miały miejsce, na ten moment więc nie jest to jeszcze podstawa do zapisu w księgach rachunkowych. Ostatni przykład: zakup towaru za gotówkę, tutaj mamy do czynienia z sytuacją w której dostaliśmy towary, zostały one nam dostarczone, czyli zmienił nam się stan towarów i w związku z czym majątku; z drugiej strony zmienił nam się stan środków w kasie - jest więc to operacja gospodarcza. Odpowiadając na pytanie, które ze zdarzeń poniżej są operacjami gospodarczymi możemy powiedzieć, że jest to operacja trzecia i operacja piąta. Jak się ma ewidencja operacji gospodarczych do narzędzi? W jaki sposób faktycznie ewidencjonujemy operacja gospodarcze? Wiemy, że w rachunkowości istnieje coś takiego jak bilans, czyli zestawienie aktywów i pasywów i teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że będziemy ewidencjonować nasze operacje gospodarcze odpowiednio do każdej, do każdego z rodzaju aktywów i pasywów. Nie jest to jednak możliwe, dlatego że wtedy stracilibyśmy dużą szczegółowość wszystkich zapisów i w związku z tym powstało narzędzie, które ma nam pomóc, ma nam dać możliwość śledzenia operacji gospodarczych i jest to konto księgowe. Z kontem księgowym ściśle wiąże się zakładowy plan kont, ale o tym powiemy sobie nieco później. Na razie rozpoczniemy omawianiem mechanizmu działania konta księgowego.

Pytania:

 • Witam, Chciałabym zapytać o storno czerwone przy uzyciu systemu SAP. Próbowałam sobie wyobrazić czy to w ogóle jest możliwe w tym systemie? Moim zdaniem nie, ponieważ przy księgowaniu można wybrać po prostu albo linie debetową albo kredytową, ale nie można tam nigdzie wpisać "-". Dziękuję i Pozdrawiam
  3934d01c7ebe30417bc53159b84df9a8
  Anna Leśniak
 • Witam, Dziękuję za ciekawe pytanie. Wszystko zależy od tego jakie mają Państwo ustawienia SAP. SAP jest bardzo rozbudowanym systemiem księgowym, który przy instalacji wymaga zaangażowania ze strony konsultantów SAP. Jednak przez to daje możliwość ustawienia systemu w sposób najbardziej korzystny dla jednostki i typu jej działalności. Storno czerwone może być aktywne lub nie w ustawieniach SAP. Być może w Państwa przypadku nie jest ono aktywne.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dzień dobry, zastanawia mnie pytanie z testu w kontekście konta "Rozrachunki z odbiorcami oraz dostawcami". Czy takie konto faktycznie będzie zawarte w jakimkolwiek planie kont? W jakim kontekście takie konto by istniało i miało sens? Takie konto wydaje się nie mieć zbytnio zastosowania i stąd usilnie starałam się nie zaznaczać połączonej z nim odpowiedzi w teście a tu jednak...
  89588b183b911d10c1b0b6eda67e6674
  Marta Sienkiewicz
 • Dzień dobry, Takie konto generalnie służy do tego by określić w szybki sposób, czy na dany dzień jednostka ma więcej zobowiązań czy należności - czyli pomaga w określeniu płynności finansowej. Nie jest ono jednak wykorzystywane w celach bilansowych. W zależności od preferencji jednostki może ale nie musi się pojawić. Pozdrawiam.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, mam pytanie do jednego z pytań w teście. Czemu naliczenie wynagrodzenia dla pracownika zaliczane jest do operacji gospodarczych skoro nie zmienia to jeszcze sytuacji finansowej tzn jeszcze nie wypłacono tego wynagrodzenia? Chyba że ja źle zrozumiałam. Pozdrawiam
  Ac0c6085a2870b49ee65cd06af66fb54
  Karolina Wojewska
 • Samo podpisanie umowy z pracownikiem nie ma jeszcze wpływu na finanse firmy bo pracownik może w trakcie miesiąca zrezygnować z pracy (jako przykład). Natomiast jeżeli pracownik wykonał przez miesiąc pracę to mamy zobowiązanie wobec niego (na podstawie podpisanej umowy) - tj. musimy mu wypłacić wynagrodzenie. Stąd naliczamy na liście płac wynagrodzenie pracownika - przygotowując listę do wypłaty np. ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc, i wypłacamy zgodnie z regulaminem lub innym stosownym dokumentem potwierdzającym tą kwestię ( np. do 5-tego dnia kolejnego miesiąca). Wykonana praca rodzi zobowiązanie do zapłaty - stąd naliczenie wynagrodzenia jest operacją gospodarczą. Wypłata ma wpływ na stan rachunku bankowego/Kasy przedsiębiorstwa, natomiast naliczenie wynagrodzenia potwierdza zobowiązanie wobec pracownika.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam czy w momencie gdy przy składaniu zamówienia musielibyśmy dokonać przedpłaty za towar to wtedy mielibyśmy do czynienia z operacją gospodarczą?
  64185435180881a20d0794d6082ec3a3
  Anna Gurdak
 • Tak, w takiej sytuacji mamy do czynienia z operacją gospodarczą która ma wpływ na dwie pozycje bilansowe ( o operacjach bilansowych mówimy w kolejnych tematach).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Mam wątpliwość do pytania nr 18 w teście. Czy mogłaby Pani je omówić?
  988e19bc4887bf1673f0ce268da65290
  Łukasz Kruk
 • Witam, Prosiłabym o przesłanie pytania na maila do nas (tzn. treści pytania) ponieważ pytania się losują i nie wiemy, które z nich u Pana miało numer 18 :) Wtedy będę w stanie wyjaśnić pytanie i pomóc zrozumieć.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot