Quiz nr 5 - łączenie kont

Połączenie konta dotyczącego należności wobec odbiorcy X z kontem zobowiązań wobec odbiorcy X to łączenie kont:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Pytania:

  • dlaczego w powyższym pytaniu prawidłowa jest odpowiedź a skoro podane konta są kontami rozrachunkowymi?
    E7449f5e20d5b7bdb71d03d23c678a1c
    Michał Kubit
  • Witam, jest to podchwytliwe pytanie ale ma na celu sprawdzenie zrozumienia tematu. Jeżeli łączymy konto należności z kontem zobowiązań TEGO SAMEGO KLIENTA to jest to łączenie netto - bo w takim wypadku otrzymujemy jako rezultat konto, które będzie wykazywać jedno saldo. Gdybyśmy łączyli ze sobą konta np. rozrachunków z odbiorcami z rozrachunkami z dostawcami ale wielu kontrahentów to wtedy mielibyśmy łączenie brutto - bo musielibyśmy pozostawić osobno salda należności a osobno salda zobowiązań (zgodnie z zasadą zakazu kompensaty). Kluczem do zrozumienia kiedy mamy do czynienia z łączeniem brutto czy netto jest odpowiedź na pytanie czy powstaje z takiego połączenia konto o jednym saldzie (aktywne lub pasywne łączenie netto) czy konto aktywno-pasywne (łączenie brutto).
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot