Następny wykład:

Quiz nr 5 - łączenie kont

rozpocznie się za 10 sekund.
Wspomnę jeszcze tylko o możliwości łączenia kont. Konta łączymy i jest to pewnego rodzaju przeciwieństwo dlaczego dzielimy konta. Konta łączymy, ponieważ nie potrzebujemy pewnych informacji. Konto powstałe w wyniku połączenia kont posiada saldo początkowe równe sumie sald początkowych kont łączonych; dosyć prosta zasada. Możemy łączyć konta netto i jest to sytuacja kiedy łączymy konto aktywne z kontem pasywnym poprzez kompensatę sald początkowych oraz końcowych. W wyniku tego połączenia powstaje konto, które może być kontem aktywnym bądź kontem pasywnym w zależności od obrotów i salda końcowego. Przykładem takiego konta jest konto pasywne kredyty bankowe połączone z kontem aktywnym rachunek bankowy. Z połączenia takiego konta powstaje konto, które może być początkowo np. kontem aktywnym jeżeli kompensata sald spowodowała, że mamy saldo debetowe jednak ze względu na ilość transakcji i operacji w ciągu danego okresu sprawozdawczego może się ono równie dobrze stać kontem pasywnym i będzie w bilansie występować po stronie pasywów. Inna metoda to łączenie kont metodą brutto gdzie nadal mamy 2 salda początkowe, obroty oczywiście i 2 salda końcowe: aktywne i pasywne, które wykazywane są po dwóch stronach bilansu. Przykładem takiego konta są rozrachunki z dostawcami oraz odbiorcami, które powstaje w wyniku połączenia kont należności od odbiorców oraz zobowiązania wobec dostawców.

Pytania:

 • Szkoda że łączenie kont nie jest pokazane na przykładzie. Czy da się jakoś ' skorygować' wykład i dodać przykłady ?
  D9f2f2093503d4a13014a652c15267ac
  rafal pakosiewicz
 • Dziękuję za wiadomość. Postaramy się w najbliższym czasie dodać przykład.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Co dzieje się z kontem rachunek bieżący, w którym mamy kredyt bankowy ? Może być sytuacja, że mamy środki własne na rachunku lub zadłużenie - czyli wykorzystany kredyt.
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • W takim wypadku konto posiada saldo kredytowe i jest prezentowane w bilansie po stronie pasywów. Tego typu łączenie stosuje się rzadko, cześciej łączenie netto występuje w przypadku kontrahentów tj. konta pojedynczego kontrahenta, który jest równocześnie i dostawcą i odbiorcą.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dzień dobry, dobrze zrozumiałam, że w łączeniu kont brutto chodzi o ogólne rozrachunku z dostawcami i odbiorcami, a nie z jednym konkretnym? Czyli ile ogółem mamy należności wobec innych podmiotów, a ile ogółem one mają zobowiązań wobec naszej jednostki? Jeśli chodzi o łączenie kont netto to bralibyśmy rozrachunki z tylko jednym konkretnym podmiotem, tak jak było podane na przykładnie banku?
  Fb3ab68c5ce8afe04ff687e05769f752
  Natalia Michalik
 • Zgadza się :)
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot