Quiz nr 4 - podział kont

Jednostka posiada w ramach kont rozrachunkowych następujące konta:

  1. Rozrachunki z odbiorcami
  2. Rozrachunki z odbiorcą A
  3. Rozrachunki z odbiorcą B

Konta 2 i 3 są kontami:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot