Następny wykład:

Quiz nr 3 - konto księgowe

rozpocznie się za 10 sekund.

Kolejny przykład dotyczy zasad funkcjonowania konta pasywnego. Tutaj również polecenia mówi o tym, by zewidencjonować operacje na rachunku zobowiązaniowo bez dostawców, które jest kontem pasywnym, a następnie zamknąć konto i ustalić stan na koniec okresu. Mamy podany stan na początek okresu, czyli nasze saldo początkowe. Mamy informację o tym, że zakupiono coś na kredyt i spłacono zobowiązania. Zapraszam do rozwiązania.

Pytania:

  • W materiałach PDF str. 20 (przykład funkcjonowania konta pasywnego) jest podane żeby zewidencjonować poniższe operacje na rachunku bieżącym. Chyba powinno być tak jak w prezentacji wykładu i w rozwiązaniu przykładu czyli na rachunku "Zobowiązania wobec dostawców".
    6db2a279e860f1e07a306049177fe6f8
    Jolanta Jakubowicz
  • Dziękujemy za zwrócenie uwagi na tą kwestię. Materiały pdf zostały już poprawione.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot