Następny wykład:

Konto aktywno - pasywne

rozpocznie się za 10 sekund.
Witam wszystkich ponownie. Mam nadzieję, że przykład związany z zasadą działania konta aktywnego nie sprawił Wam zbyt dużych trudności. Jeżeli jednak macie jakieś wątpliwości to zapraszam do wspólnego rozwiązania. Nasze zadanie dotyczy rachunku bieżącego. Otworzymy więc sobie konto rachunek bieżący. Mamy informację o stanie początkowym środków, ponieważ jest to konto aktywne saldo początkowe będziemy zapisywać po stronie debetowej. Kwota: 30 tysięcy złotych. Następnie mamy informację, że z rachunku wypłacono do kasy kwotę 10 tysięcy złotych; mamy więc zmniejszenie stanu na rachunku bieżącym, czyli zmniejszenie stanu na koncie aktywnym ; zapisujemy to po stronie kredytowej. W następnej kolejności mamy informację na temat zapłaty przez odbiorcę za dostawę produktów; nastąpiło tu zwiększenie stanu rachunku bieżącego, które zgodnie z zasadą działania konta aktywnego zapisujemy po stronie debetowej. Ostatnia informacja: wypłacono wynagrodzenie na koniec okresu w wysokości 10 tysięcy złotych i znów tutaj mamy zmniejszenie stanu środków na koncie aktywnym rachunek bieżący - zapisujemy po stronie kredytowej. Następnie mamy zamknąć konto, czyli podsumowujemy sobie obroty: 75 tysięcy po stronie debetowej i 20 tysięcy po stronie kredytowej. Na tej podstawie możemy ustalić saldo końcowe, które jest różnicą tych obrotów; wynosi  55 tysięcy złotych i jest saldem debetowym. Dla sprawdzenia poprawności kalkulacji podsumowujemy sobie stronę debetową: 75 tysięcy; stronę kredytową 75 tysięcy.

Pytania:

  • Nie bardzo rozumiem jak sumuje się podsumowania. Które elementy bierze się pod uwagę? Jeśli sumujemy tylko zapisy zwiększające/zmniejszające, to mamy 75 000 i 20 000. Jeśli sumujemy wszystko, to mamy 150 000 i 95 000. Co się składa na te 75 000 na samym dole?
    Aa4a1603ae25e7e62e3b9135217be60b
    Artur Owczarek
  • Podsumowanie strony debetowej i strony kredytowej jak sama nazwa wskazuje podsumowuje wszystko co znajduje się po stronie Dt dla strony Dt, oraz wszystko co znajduje się po stronie Ct dla strony Ct. Czyli 75 000 zł z przykładu to suma Sp. 30 000 zł oraz transakcji nr 3 - 45 000 zł.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot