Następny wykład:

Konto bilansowe pasywne

rozpocznie się za 10 sekund.
Aby przybliżyć zasadę funkcjonowania konta aktywnego przygotowałam krótki przykład. Zgodnie z poleceniem mamy zewidencjonować operacje na rachunku bieżącym, a następnie zamknąć konto i ustalić stan na koniec okresu. Mamy podany stan środków na początku okresu, podana jest informacja o tym, że z rachunku zostało wypłacone środki, również na rachunek wpłynęły środki od odbiorcy i wypłacono wynagrodzenia. Zapraszam do rozwiązania.
dot