Następny wykład:

Zapis operacji gospodarczych

rozpocznie się za 10 sekund.
Witam ponownie i zapraszam do wspólnego rozwiązania przykładu dotyczącego kont wynikowych. Zgodnie  z poleceniem mamy otworzyć konta przychodów i kosztów, a następnie ustalić wynik finansowy. Przypatrzymy się więc pierwszej transakcji, mamy tutaj sprzedaż towarów. Sprzedaż towarów jest naszym przychodem, księgujemy je więc na koncie przychodowym; otwieramy sobie pierwsze konto, konto sprzedaż towarów, ponieważ jest to konto przychodowe księgujemy transakcje po stronie kredytowej. Mamy również informację o wartości sprzedanych towarów, jest to nasz koszt - transakcję księgujemy na koncie koszty sprzedanych towarów, ponieważ jest to konto kosztowe transakcję księgujemy po stronie debetowej. W następnej kolejności mamy informację o rachunku za energię elektryczną, jest to również nasz koszt; musimy więc otworzyć konto kosztowe w tym wypadku będzie to konto: zużycie materiałów i energii. Jak będziemy mówić o zakładowym planie kont to wyjaśnię bliżej nazewnictwo, natomiast na tym koncie księgowalibyśmy ten koszt; jest to konto kosztowe i znów transakcja po stronie debetowej. Kolejno zaksięgowano rachunek za wynajem pomieszczeń i znów mamy do czynienia z kosztem. Ten koszt zaksięgujemy na koncie usługi obce; konto kosztowe, transakcja po stronie debetowej. Ostatnia transakcja: wynagrodzenia. Znów nasz koszt księgowany na koncie wynagrodzeń po stronie debetowej. Bardzo łatwo zapamiętać: koszt - strona debetowa; przychody - strona kredytowa. Co nam pozostało? Pozostało nam teraz przeksięgować przychody i koszty aby ustalić wynik finansowy. Otwieramy więc sobie konto wynik finansowy i po kolei dokonujemy przeksięgowań. Najpierw sprzedaży towarów w wysokości 30 tysięcy złotych jak widać one również znalazły się po stronie kredytowej na rachunku wyniku finansowego. Następnie mamy koszty sprzedanych towarów: 20 tysięcy złotych przeksięgowane i w ten sam sposób dokonujemy operacji: zużycie materiałów, usług obcych; tutaj sobie może 2a dopiszmy, tu 3a i ostatnie wynagrodzeń. Mając wszystkie transakcje przeksięgowane możemy ustalić wynik finansowy. Obroty strony kredytowej to 30 tysięcy złotych; obroty strony debetowej to również 30 tysięcy złotych stąd nie uzyskaliśmy ani zysku, ani straty. Konta kosztowe i przychodowe są zamykane po przeksięgowaniu i jak widać obroty po każdej ze stron równają się sobie.

Pytania:

 • Witam, Czy niebylo by proscie zrobic 2 kont, zyskow i strat zamiast 5? Dosc oczywiste ze rachunki za media, wyplaty i kupno towarow to koszty/straty.
  6d45063c624764d2ef8c523f10164b49
  Chrystian Jóźwik
 • Zapraszam do wykładu "Rachunek kosztów", gdzie wyjaśniamy, iż do ewidencji kosztów nie używamy 1 konta a kilku kont kosztowych o różnych nazwach. Tak byśmy mogli śledzić typ kosztów, które ponosimy. Tam m.in mówimy o tym, że koszty możemy księgować na konta w układzie rodzajowym (jak w przykładzie) i/lub w układzie podmiotowym (zespół 5).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • To zadanie to absurd, nie da się go rozwiązać bazując na wiedzy z poprzednich wykładów. Skąd mamy wiedzieć, że należy nazwać konta "usługi obce", "koszty sprzedanych towarów" etc ? Skąd mamy wiedzieć jak dokonać przeksięgowania? Nie było o tym w ogóle mowy. Mam wrażenie, że wykłady są ułożone w złej kolejności, albo ćwiczenia odnoszą się do osób które już mają wiedzę o rachunkowości.
  0de24e1cb5755149cb88001b47d09ee7
  Paweł Hodowaniec
 • Panie Pawle, Pierwsze wykłady mają na celu wprowadzić słuchacza w tematykę rachunkowości i zapoznać z podstawowymi pojęciami. Staramy się budować po kolei wiedzę ale są momenty kiedy należy coś zilustrować. I jest to problem na zasadzie jajka i kury - musimy opierać się o pewne nazewnictwo by zobrazować księgowania z wykładów. Przykłady może Pan rozwiązywać samodzielnie ale na tym etapie jeszcze nie musi. Proszę być dla siebie cierpliwym. Jeżeli w tym wykładzie nie uda się rozwiązać przykładu z pewnością w kolejnych wszystko lepiej zacznie do siebie pasować.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Szanowna Pani, rozumiem, że przykład ma na celu uproszczenie i wyjaśnienie zasad księgowania. Czy nie lepiej byłoby od razu zaznajamiać ludzi z "magią księgowości" poprzez nazwanie kont: Przychody ze sprzedaży tow. i usł? Takie tylko zapytanie :-)
  988e19bc4887bf1673f0ce268da65290
  Łukasz Kruk
 • Panie Łukaszu, Jak najbardziej można tylko nie zawsze słowo przychody coś dla nowicjusza znaczy:). Dziękuję za cenną uwagę - postaramy się ją uwzględnić nagrywając ten temat ponownie.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot