Następny wykład:

Quiz nr 7 - korekta błędów

rozpocznie się za 10 sekund.
Omawiając tematykę zapisów operacji gospodarczych musimy również wspomnieć o zasadzie korygowania błędnych zapisów. Błędne zapisy zawsze mogą się zdarzyć i musimy wiedzieć w jaki sposób możemy je skorygować. Błędy w zapisach mogą dotyczyć różnych rzeczy: może to być kwestia zaksięgowania tylko na jednym koncie, zaksięgowania na niewłaściwych kontach bądź w niewłaściwej kwocie, po niewłaściwej stronie kont. Można również spotkać się  z sytuacja w której nastąpiło pominięcie operacji lub wielokrotne jej zaksięgowanie. W jaki sposób korygujemy błędy? Zgodnie  z artykułem 25 ustawy o rachunkowości dopuszczalne są 2 metody. Pierwsza metoda dotyczy zapisów dokonywanych w  formie papierowej co zdarza się w dzisiejszych czasach coraz rzadziej. Ja w swej dotychczasowej karierze nie spotkałam się jeszcze z formą prowadzenia ksiąg rachunkowych w wersji papierowej jednak gdybyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją to dopuszczalne jest skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, ale należy zachować przy tym czytelność, a obok poprawki należy umieścić swój podpis oraz datę poprawki tak aby można było śledzić historię zmian. Jeżeli mamy do czynienia z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej to bardziej odpowiednią formą poprawiania błędów jest storno. Jest to zapis korygujący, który wprowadza do ksiąg rachunkowych korektę błędnych zapisów. Wyróżniamy 2 rodzaje storna. Mamy do czynienia ze stornem czarnym i jest to storno, które polega na księgowaniu poprzez zapisy dodatnie; korekta wprowadzana jest na tych samych kontach po przeciwnych stronach bądź poprzez uzupełnienie błędnej kwoty. Poniżej mam przykład storna czarnego, które jest stornem częściowym. Mamy sytuację gdzie należało zaksięgować zakupione materiały, które zostały zakupione z odroczonym terminem płatności na kwotę 500 złotych. Nastąpił błędny zapis na właściwych kontach, czyli zostało użyte konto materiały i konto zobowiązania wobec dostawców, jednak pomyliliśmy się o jedno zero i zamiast 500 złotych zaksięgowaliśmy 50 złotych. Zgodnie z zasadą storna czarnego częściowego doksięgowujemy poprzez korektę stornem czarnym 450 złotych, które jest brakujące na tym koncie - jest to tzw. zapis uzupełniający. Istnieje również storno czarne całkowite, czyli w momencie gdy zaksięgowaliśmy 50 złotych, wyksięgowujemy te 50 złotych poprzez operację odwrotną na odwrotnych stronach kont oraz księgowanie zapisu prawidłowego w wysokości 500 złotych. Musimy tutaj zauważyć, że storno czarne ma jeden mankament, a mianowicie pomimo tego, że zaksięgowaliśmy poprawnie 500 złotych i takie jest saldo tych kont obroty na każdym z tych kont zostały zawyżone po każdej stronie: i po debetowej i po kredytowej o 50 złotych. Stosując czystość zapisu powinniśmy używać storna czerwonego, które koryguje błędy poprzez zapis liczbami ujemnymi na tych samych stronach kont na których dokonano błędnego zapisu i jest on właśnie preferowany ze względu na niezawyżanie sumy obrotów. Tutaj mamy sytuację gdzie dokonano błędnego zapisu, ale na różnych kontach; powinno to być zaksięgowane na zobowiązaniu wobec dostawców, a zostało na rachunku bieżącym. Zgodnie ze stornem czerwonym poprzez wpis liczby ujemnej korygujemy rachunek bieżący i materiały oraz zapisujemy prawidłowo. Dzięki temu obroty nie zostały zawyżone, a zapis został skorygowany. Mamy jeszcze sytuację kiedy błędy zostały wykryte po sporządzeniu sprawozdania finansowego. Jeżeli one dotyczą roku poprzedniego przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wtedy powinny one zostać skorygowane w roku poprzednim, zgłoszone biegłemu rewidentowi - sprawozdanie powinno zostać zmienione. Trochę gorsza sytuacja, trudniejsza jest w sytuacji właściwie wtedy kiedy mamy do czynienia z korektą błędu, który dotyczy lat poprzednich, ale sprawozdanie za rok zostało już zatwierdzone. Wtedy taki błąd korygujemy w księgach danego roku, korektę przenosi się na kapitał własny i wykazuje jako zysk, stratę z lat ubiegłych. Jeżeli w tej chwili nie do końca ten komentarz ma dla Was sens nie przejmujcie się tym, bo będziemy na ten temat korekty błędów jeszcze mówić i na temat sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i strat trochę później. To jest tylko dla Waszej informacji po to, abyście później mogli wrócić do tego zapisu i znaleźć potrzebną informację gdybyście się zastanawiali co powinniście zrobić w takiej sytuacji.

Pytania:

 • Czemu w przykładzie dot strona czerwonego muszę wystartować obie strony czyli materiały też, a potem od nowa zaksięgowac? Czy nie wystarczy jak wystarnuję tylko kwotę z rachunku bankowego, a potem ją zasksieguję na prawidłowe konto?
  09903b42d30b4275e7ef6a0b20f347cf
  Katarzyna Kolenda-Kosiba
 • Storno czerwone wymaga księgowania na dwóch kontach (reguła podwójnego zapisu wymagana w księgowości). Stąd najpierw musimy wyksięgować kwotę z konta "Materiały" - zapis korespondujący do zapisu storna czerwonego na koncie "Rachunek bieżący". A następnie księgujemy już poprawnie: na koncie "Materiały" oraz na koncie "Zobowiązania wobec dostawców"/"Rozrachunki z dostawcami".
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Nie jestem pewny czy dobrze zrozumiałem, to że storno czarne zaburza obroty, dotyczy tylko czarnego całkowitego, czy częściowego również?
  5a8e4f4502ac70088cbeafb0ca343138
  Bartosz Dudek
 • Storno całkowite jak również storno częściowe dokonane po przeciwnym stronach kont do błędnego księgowania zawyżają obroty (proszę spojrzeć na drugą część przykładu ze stornem czarnym, zawyża obroty o strono na 50 zł i na 500 zł. Gdyby zastosować zapis po tych samych stronach kont ze znakiem dodatnim - jak w pierwszej części przykładu dotyczącego strona czarnego to taki zapis nie zawyża sztucznie obrotów. Jest on możliwy jednak tylko wtedy gdy błędnie zaksięgowaliśmy kwotę (jest niższa niż właściwa) na właściwych kontach.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Ale chyba przy stornie częściowym czarnym nie zawyżam obrotów? Przecież patrząc na przykład pierwszy najpierw zaksięgowałam 50 a potem uzupełniłam o kwotę 450, więc w sumie jest 500 obrotów. Nie rozumiem jak miałabym zawyżyć obroty przy stornie czarnym częściowym, bo rozumiem dlaczego w całkowitym.
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Zgadza się, przy częściowym nie zawyżymy obrotów, natomiast przy całkowitym tak. Częściej stosowane jest całkowite, które powoduje zawyżenie obrotów, stąd najbardziej preferowaną korektą jest storno czerwone .
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • "...storno całkowite jak również storno częściowe dokonane po przeciwnym stronach kont do błędnego księgowania zawyżają obroty..." "... przy częściowym nie zawyżymy obrotów..." czyli nie zawyża obrotów?
  F5fdacd73b0f3b30b60701a7ac15787e
  Lilia Sych
 • Wszystko zależy od tego jak dokonujemy strona. Jeżeli częściowe po tych samych stronach kont co prawidłowe księgowanie to nie zawyża obrotów - tak jak w przykładzie jeżeli po tych samych stronach kont dokładamy brakujące 450 zł to w sumie mamy po prawidłowych stronach kont po 500 zł czyli tyle ile powinno być. Natomiast w przykładzie kolejnym - wyksięgowujemy 50 zł po przeciwnych stronach kont - czyli tu już zawyżamy obroty na koncie "Materiały" i "Zobowiązania wobec dostawców" o 50 zł (po stronie Dt mamy 550 zł zamiast 500 na koncie "Materiały", po stronie Ct 50 zł zamiast 0 zł (gdyby księgowanie było prawidłowe mielibyśmy Dt 500 zł, Ct 0 zł), analogicznie w przypadku konta "Zobowiązania wobec dostawców".
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot