Quiz nr 8 - dowody księgowe

Jednostka "Bartex" wystawiła fakturę sprzedaży kontrahentowi dokumentującą zakup przez niego produktów firmy "Bartex".

Faktura po wystawieniu w dziale sprzedaży trafiła do działu księgowego gdzie główny księgowy potwierdził, że faktura posiada niezbędne elementy wymagane przez ustawę. Główny księgowy przygotował polecenie księgowania dla tego dowodu księgowego i przekazał dowód do ewidencji.

Czy obieg ww. dokumentu jest wystaraczający by księgowy mógł dokonać jego ewidencji w księgach rachunkowych?

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot