Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Poznaliśmy już czym jest dowód księgowy, jaka jest różnica pomiędzy dowodem a dokumentem księgowym, wiemy jakie regulacje prawne mówią o dowodzie księgowym oraz jakie cechy powinien mieć dowód księgowy.

Teraz możemy przejść do meritum powiedziałabym czyli do składu dowodu księgowego. O elementach dowodu księgowego mówi art. 21 Ustawy o Rachunkowości i wymienia on następujące elementy:

 • każdy dowód księgowy musi zawierać określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego czyli na przykład, że jest to faktura o kolejnym numerze, który został nadany przez system księgowy bądź, który my nadaliśmy
 • musimy również w dowodzie księgowym określić strony czyli na przykład sprzedawcę i odbiorcę ich nazwy oraz adresy, żebyśmy wiedzieli kto dokonał operacji gospodarczej
 • dobrze byłoby też wiedzieć, czego dotyczy dana operacja gospodarcza stąd każdy dowód księgowy musi zawierać jej opis oraz wartość a także jeżeli to możliwe wartość wyrażoną w jednostkach naturalnych

Pytania:

 • Witam, z tego co się orientuję to podpis pod fv nie jest wymagany. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 marca 2011 r, które zostało znowelizowane 1 stycznia 2013 r). Jola.
  74d9fbefb0903f71df0bc02e720c5a47
  Jolanta Andrzejewska
 • Witam, Dziękuję za komentarz. Zgodnie z UoR podpis pod FV nie jest wymagany jeżeli inne przepisy tak stanowią (art. 21 ust. 1a). Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (rozporządzenie, na które się Pani powołuje jest już nieaktualne, elementy faktury zostały przeniesione do ustawy o VAT) podpis nie jest wymagany - proszę prześledzić dalszy ciąg wykładów - tam również o tym mówię. Pozdrawiam, MH
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziękuję.
  74d9fbefb0903f71df0bc02e720c5a47
  Jolanta Andrzejewska
 • Czy koniecznie jest umieszczanie dekretu na dokumentach? Przepisywanie ich na faktury jest bardzo pracochłonne.
  2c220f4920efda38ecf40906f529f90d
  Anna Marczak
 • W przypadku prowadzenia ksiąg z użyciem komputera i stosowania wydruku dekretów nie jest konieczne zamieszczanie dekretu ręcznie na fakturze. Zamiast dekretu na fakturze (opisanego ręcznie) możemy podpiąć wydruk komputerowy dekretu. Przy czym powinien on zawierać informacje analogiczne do tych, które zawiera tradycyjny dekret, a więc przede wszystkim informację o sposobie ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych, jak również numer, pod którym dokument został zaksięgowany. W przypadku prowadzenia ksiąg z użyciem komputera i stosowania wydruku dekretów nie jest konieczne zamieszczanie na dekrecie podpisu osoby odpowiedzialnej za dekretację. Jednak taki wydruk księgowy powinien posiadać zapisy umożliwiające identyfikację osoby, która wprowadziła zapis księgowy (np. login w systemie księgowym).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Dziękuję :)
  2c220f4920efda38ecf40906f529f90d
  Anna Marczak
 • Czy na fakturze umieszczamy datę wystawienia faktury, datę dostawy czy obie daty?
  Aa4a1603ae25e7e62e3b9135217be60b
  Artur Owczarek
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot