Następny wykład:

Dokumenty a dowody księgowe

rozpocznie się za 10 sekund.

Dowody księgowe prezentacja tematu

Wykłady wchodzące w skład kursu podstaw rachunkowości finansowej. Wprowadzają w tematykę dowodów księgowych ( w skrócie DK). Omawiają czym jest DK, jakie regulacje prawne określają skład DK, jaka jest różnica pomiędzy dowodami a dokumentami księgowymi.

Wykłady  w szczególności omawiają:

 • dlaczego dowody księgowe są potrzebne, czym właściwie są dowody księgowe,
 • jaka jest różnica pomiędzy dowodem księgowym a dokumentem księgowym,
 • jakie elementy musi posiadać dowód księgowy zgodnie z UoR,
 • czy dowody księgowe elektroniczne, tak popularne w dzisiejszych czasach, są dopuszczone przez UoR,
 • na przykładzie dowodu księgowego faktury przedstawia, kiedy pewne elementy mogą zostać pominięte,
 • co kryje się pod pojęciami: dowodów księgowych obcych oraz własnych, dowodów księgowych źródłowych oraz wtórnych, zbiorczych, korygujących, rozliczeniowych,
 • przedstawia na praktycznym przykładzie na czym polega obieg dowodów księgowych oraz co oznacza kontrola merytoryczna, formalna oraz rachunkowa,
 • jak powinny być przechowywane dowody księgowe oraz przez jaki okres,
 • na konkretnych przykładach prezentuje jak powinny zostać poprawione błędy w dowodach księgowych własnych oraz obcych,
 • jak wypełnić fakturę korygującą oraz notę korygującą, czym te dwa dokumenty się różnią oraz kto ma prawo i kiedy je wystawić.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • czy któryś z filmików zawiera informacje i sposób w jaki powinny zostać przeprowadzone rozrachunki z pracownikami?
  2eebc4e08c98815b3bd97a70750c9af2
  Aleksandra Król
 • Temat dotyczący rozrachunków z pracownikami został omówiony w ramach kursu rachunkowości średniozaawansowanej. Zapraszamy do wykładów w tym kursie. http://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/rozrachunki-z-pracownikami/0-rozrachunki-z-pracownikami-cz-1-kalkulacja-wynagrodzen-demo?autoplay=1 http://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/rozrachunki-z-pracownikami-cz-2-ewidencja-wynagrodzen/0-rozrachunki-z-pracownikami-cz-2-ewidencja-wynagrodzen-demo?autoplay=1
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Proszę o podanie art. na podstawie którego wynika że przeliczenie waluty obcej dokonuje się na podstawie kursu z dnia dokonania operacji gospodarczej. Dziękuję
  803bd846489af93cfa493f2ed87433a3
  Agnieszka Zakrzewska
 • art. 21 ust 3. Pamiętajmy natomiast, że odwołujemy się do niego również w kontekście art. 30 ust.2 odnośnie wyceny operacji gospodarczych.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • ogródki działkowe, płacą z kasy na konto zarządu część wpisowego, potwierdzeniem tej transakcji z kasy jest druczek polecenie przelewu/wpłaty, jakim dowodem wprowadzić taką operację? poleceniem księgowania? dziękuję pozdrawiam
  394ec685a6560fdbbc1443f46a9b8cd6
  Anna Grzegorczyk-Lejczyk
 • Jeżeli druczek spełnia wymogi dowodu księgowego zgodnie z UoR to można na podstawie takiego druku zaewidencjonować wpłatę.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot