Quiz nr 2 - dowody księgowe

Jednostka posiada 10 faktur sprzedażowych, które wystawiła w trakcie miesiąca maja dokumentujących sprzedaż z tego miesiąca. Okresem sprawozdawczym dla jednostki jest miesiąc.

Jednostka powinna ująć operacje udokumentowane ww. fakturami:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot