Quiz nr 12 - dowody księgowe

Nota korygująca może stanowić dowód księgowy pod warunkiem, że:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Prosiłabym o przykład operacji gospodarczej dokumentowanej kilkoma dowodami księgowymi. Czy sens tego jest taki, że otrzymując parę faktur za dany zakup mogę dokonać jednego zapisu księgowego?
  89588b183b911d10c1b0b6eda67e6674
  Marta Sienkiewicz
 • Jeżeli otrzymujemy kilka faktur zakupu, każda z nich musi zostać wprowadzona osobnym zapisem księgowym. Mówimy tu o sytuacjach gdy daną operację dokumentuje więcej niż 1 dowód księgowy np. gdy za dany zakup otrzymujemy fakturę elektroniczną zakupu oraz papierową - kierownik jednostki ustala, który z nich będzie podstawą zapisu księgowego.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy jest jakiś odcinek, w którym podane są inne dowody księgowe i wytłumaczone kiedy się je stosuje np WB,RK,KP...?
  7378edf60311b340efe34c131e94039e
  Agnieszka Huczyńska
 • Tak, zapraszamy do tematu: przykłady dowodów księgowych. Od wykładu nr 16 prezentujemy KW, KP i wyciąg bankowy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy wysłanie noty korygującej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub samym poleconym będzie dowodem że kontrahent potwierdza i akceptuje treść noty, czy podpis jest elementem bezwzględnie wymaganym? Czy wystawiając klientowi fakturę z błędem w danych, można wystawić notę korygująca zamiast faktury korygującej (klient nie wie jak to zrobić i prosi o pomoc?
  60a68d0fb1de9d8b631a4eeae37f2681
  Kinga Polańska
 • Nota musi zostać odesłana podpisana. Natomiast notę korygującą może wystawić nabywca, sprzedawca wystawia fakturę korygującą.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot