Quiz nr 7 - dowody księgowe

Sprawdzenie czy dowód księgowy zawiera wszystkie niezbędne elementy określone ustawą to:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot