Quiz nr 4 - dowody księgowe

Wystawiona w formacie MS Word faktura posiadająca wszystkie niezbędne elementy dowodu księgowego przesłana do kontrahenta e-mailem: 

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Dlaczego taka faktura nie jest dowodem księgowym?
    Eae57a6e05f83a6146fbfb50cab8d9db
    Monika Pięta
  • Ponieważ jest łatwo edytowalna czy nie spełnia wymogu autentyczności i integralności.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot