Quiz nr 4 - dowody księgowe

Wystawiona w formacie MS Word faktura posiadająca wszystkie niezbędne elementy dowodu księgowego przesłana do kontrahenta e-mailem: 

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot