Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Zanim dokładnie przejdziemy do omówienia czym są dowody księgowe, jakie mamy przykłady dowodów, jakie są elementy chciałabym jeszcze wyjaśnić kwestię związaną z tym jaka jest różnica pomiędzy dokumentem księgowym a dowodem księgowym ponieważ te 2 terminy są bardzo często ze sobą mylone.

Zanim przejdziemy do tego rozróżnienia musimy sobie przypomnieć czym jest operacja gospodarcza a czym transakcja gospodarcza. Ten slajd pamiętacie pewnie z wykładu dotyczącego ewidencji księgowej W tym wykładzie właśnie mówiliśmy o tym, że operacja gospodarcza jest pewnym faktem, zdarzeniem, zjawiskiem, które zawsze podlega zapisaniu w księgach rachunkowych. Jednak nie każda transakcja jest operacją gospodarczą czyli nie każda podlega zapisowi. Pytanie więc kiedy transakcja jest operacją gospodarczą i podlega wpisowi. Ano wtedy kiedy ma ona wpływ na stan majątki oraz źródła finansowania firmy.

Czyli pamiętamy już: zwykłe zdarzenie gospodarcze czyli zwykła transakcja to nie to samo co operacja gospodarcza. Operacja gospodarcza ma wpływ na stan majątku oraz źródła finansowania firmy.

dot