Quiz nr 10 - dowody księgowe

Księgowy jednostki "Bartex" wystawił polecenie dekretacji operacji sprzedaży na kwotę 10 200 zł za gotówkę w następujący sposób:

Wn 130 10 200 zł

Ma 700 10 200 zł

Księgowy powinien dokonać korekty ww. polecenia księgowania w następujący sposób:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot