Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Od. 1.04.2014 wymienione w wykładzie rozporządzenie zostało uchylone. Elementy faktury wymienione w wykładzie a odnoszące się do faktury (byłej VAT) są nadal aktualne. Obecnie obowiązuje w tej kwestii art. 106 e ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy jeśli przedsiębiorca sprzedaje osobie fizycznej -Kowalskiemu na fakturę. Ponieważ Kowalski chce sobie na koniec roku odpisać np. internet od podatku. To czy powinien dla Kowalskiego być użyty NIP? czy jednak PESEL?. Czy może obie formy są dopuszczalne?
  6ba0ab0d9d34ed4f2577f22727ae55e2
  Kamil Serafin
 • W przypadku faktury wystawianej na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności nie można podać numeru NIP ponieważ ta osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, a numery NIP zostały zachowane tylko dla przedsiębiorców. Najbardziej poprawnym rozwiązaniem w tej sytuacji jest nie umieszczanie żadnego numeru w ogóle tj. ani NIP ani PESEL, choć w praktyce wiem, że zdarzają się przypadki gdy a fakturze umieszczono numer PESEL.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy w przypadku gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza zawiesza jej wykonywanie co jest udokumentowane wpisem do CEiDG to czy możemy pozostawić NIP na fakturze dla takiej osoby czy też usunąć go z faktury ?
  80f8406343511980fbe5813613bdbfb3
  Krzysztof Suchecki
 • Jeżeli ta osoba fizyczna dokonuje zakupu na cele działalności gospodarczej, nawet jeżeli ta działalności jest zawieszona to nadal podajemy dane firmy oraz numer NIP w ramach danych dotyczących nabywcy. Proszę pamiętać, że nawet jeżeli działalność jest zawieszona przedsiębiorca może ponosić koszty z tą działalnością związane (szczególnie jeżeli służą zabezpieczeniu przychodów w przyszłości), może również odliczać VAT pod pewnymi warunkami.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Który dzień jest dniem operacji gospodarczej? Moment podpisania umowy dostarczenia towaru, moment zapłaty przelewem, moment wysyłki towaru, moment odbioru towaru czy moment wystawienia faktury?
  Aa4a1603ae25e7e62e3b9135217be60b
  Artur Owczarek
 • Przeliczenie wartości dowodu księgowego powinno następować wg kursu z dnia poprzedzającego a nie tego samego - czy w kursie jest pomyłka czy ja się mylę?
  C43c0806290d160c25d2a5dab4067120
  Małgorzata Zając-Ostromecka
 • Przeliczenie wartości dowodu księgowego powinno następować wg kursu z dnia poprzedzającego a nie tego samego -proszę o odpowiedź. Moim zdaniem w kursie jest pomyłka
  B50f0c268f17c2afbbccb7afc4f1c5db
  Anna Adaszyńska
 • Wg. średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego (sprzedaży). (Art. 31a ust. 1) W prezentacji jest błąd i często nie ma odpowiedzi na pytania... jest to dość zniechęcające.
  2a204046f9b38ac30b3c86942a3d563b
  Anita Polakowska
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot