Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Wiedząc czym jest dowód księgowy możemy przejśc do krótkiego omówienia podstawy prawnej dowodów księgowych. O dowodach księgowych mówi art. 20 Ustawy o Rachunkowości i mówi on w ust. 1, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Czyli każda operacja gospodarcza musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. Podstawą zapisu w księgach rachunkowych na podstawie art. 20 ust. 2 są dowody księgowe, które stwierdzają dokonanie operacji gospodarczej i zwane są inaczej dowodami źródłowymi.

dot