6. Klasyfikacja dowodów księgowych.

Wykład prezentuje podział dowodów księgowych wg różnych kryteriów. Omawia co kryje się pod pojęciem dowodów księgowych własnych oraz obcych, wewnętrznych oraz zewnętrznych, źródłowych oraz wtórnych, rozliczeniowych, korygujących, zastępczych oraz zbiorczych. Wykład przedstawia również dowody księgowe w zależności od przedmiotu ewidencji. Słuchacz dowiaduje się jakie dowody księgowe służą potwierdzeniu operacji zakupu, sprzedaży, procesów magazynowych, kasowych, bankowych itp.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • czemu przeliczenie faktury jest po kursie z dnia faktury ,a nie z dnia poprzedzającego faktur NBP lub EBC. Zgodnie z ust o vat
  6c6e5bb15f8bbd88d622ab7aeeb8d40e
  Katarzyna Walas
 • W wykładzie jest mowa, że przeliczenie faktury wyrażonej w walucie obcej ma miejsce wg kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej (zgodnie z zapisem w art. 21 ust 3 UoR). Tutaj istotne jest określenie co oznacza kursu obowiązujący w dniu przeprowadzenia operacji. Kurs obowiązujący to kurs z art. 30 ust 2 UoR - tj. kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia poprzedzającego dzień powstania należności czy zobowiązania, który pokrywa się najczęściej z dniem wystawienia faktury sprzedaży lub zakupu.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • A jeżeli data sprzedaży różni się od daty wystawienia faktury to rozumiem, że powinniśmy wziąć w/w kurs ale z dnia sprzedaży?? Czy dobrze rozumiem??
  9755e7a54ba720f9172c1e8ea7777b98
  Marzena Kaniewska
 • Tak, z dnia poprzedzające dzień operacji gospodarczej, tj. dnia poprzedzającego dzień sprzedaży ( w Pani przykładzie).
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Skoro złożenie wniosku o zaliczkę nie jest operacją gospodarczą, to czy ww. wniosek jest dowodem księgowym, czy tylko dokumentem?
  Aa93b2c11805b2459aee4335418b3602
  Joanna Dyrka
 • To jest tylko dokument, nie dowód, dopiero w momencie wypłaty zaliczki dokonujemy pierwszego księgowania. Jednak wypłata dokonywana jest na podstawie zatwierdzonego wniosku, który podpina się do dowodu księgowego kasowego KW.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, mam pytanie odnośnie dokumentów zastępczych. Na jednym ze slajdów jest przykład takiego dokumentu, mianowicie oświadczenie pracownika o dokonaniu zakupu materiałów biurowych. Jednakże poniżej tego slajdu jest zastrzeżenie, że takie dowody zastępcze nie mogą dotyczyć operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Stąd moje pytanie, czy zatem zakup materiałów biurowych nie kwalifikuje się właśnie pod tę kwestię i dokument zastępczy nie może być w tym wypadku wystawiony? Bardzo proszę o wyjaśnienie. Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  220c90a7b751453b52d78c62e89da146
  Karolina Marek
 • Witam, Taki dowód zastępczy może być podstawą księgowania jeżeli nie dotyczy podatku VAT (czyli albo my jesteśmy zwolnieni z VAT albo zakup nie zawierał podatku VAT). Jeżeli materiały zostały zakupione z zamiarem odliczenia VAT w takim wypadku dla celów VAT taki dokument nie jest podstawą odliczenia. Stąd nie możemy go użyć jeżeli równocześnie księgujemy podatek VAT.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • czy dowodem zbiorczym/wtórnym jest np. wyciąg bankowy?
  Fb3ab68c5ce8afe04ff687e05769f752
  Natalia Michalik
 • Wyciąg bankowy jest dowodem pierwotnym - na jego podstawie księgujemy operacje na rachunku bankowym. Dobrym przykładem dowodu wtórnego jest raport kasowy przygotowywany na bazie KW i KP.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot