Quiz nr 3 - dowody księgowe

Czy niżej wymieniony dokument spełnia wymogi by stać się dowodem księgowym transakcji przyjęcia materiałów na magazyn??

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question