Quiz nr 6

Do inwestycji krótkoterminowych zaliczymy:

  1. Udzieloną pożyczkę o okresie spłaty 2 lata - w pełnej wartości.
  2. Środki pieniężne na rachunku firmowym w banku.
  3. Papiery wartościowe z przeznaczeniem do sprzedaży.
  4. Czek własny wystawiony jako forma zapłaty kontrahentowi (termin realizacji 1 miesiąc).
  5. Kwoty, które powinniśmy otrzymać od kontrahentów za sprzedaż towarów niezależnie od terminu wymagalności.

Podaj numery odpowiedzi np. 1,2.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question