Następny wykład:

1Klasyfikacja pozycji majątku - rozwiązanie przykładu

rozpocznie się za 10 sekund.

Z poprzednich wykładów wiemy już co to są aktywa; wiemy, że dzielą się na aktywa trwałe i aktywa obrotowe; znamy poszczególne elementy aktywów trwałych i obrotowych. Jednak zanim przejdziemy do rozwiązywania przykładu całościowego dotyczącego aktywów chciałabym wrócić jeszcze do kwestii klasyfikacji poszczególnych pozycji majątku, a właściwie to pewnej kwestii dotyczącej kryterium na podstawie którego powinniśmy dokonywać takiej klasyfikacji. Dosyć mylne jest przekonanie, że nazwa, czy okres użytkowania bądź wartość danego majątku decyduje o tym w jakiej pozycji bilansu powinien się on znaleźć; tak naprawdę, aby poprawnie zaklasyfikować poszczególne pozycje majątku do bilansu powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie: jaką rolę dane aktywo, dany majątek pełni w danej jednostce? Tak np. jeżeli weźmiemy pod uwagę samochody, jeżeli to jest samochód w firmie przewozowej to będzie to środek trwały, ponieważ został zakupiony na okres dłuższy, będziemy go użytkować przez więcej niż 12 miesięcy, nie zamierzamy go sprzedać, nie jest to inwestycja; jest to środek trwały. Inaczej sytuacja się ma, kiedy ten samochód został kupiony przez dealera samochodowego, który ma zamiar ten samochód odsprzedać; tak naprawdę wtedy ten samochód jest dla niego zapasem.

Zobaczmy tą kwestię jeszcze bliżej na przykładzie przykładu; tutaj mamy informację do jakiej pozycji bilansu powinniśmy zaliczyć komputer. Właśnie mamy sytuację w biurze rachunkowym, w firmie produkującej komputery, w sklepie komputerowym i w internetowym sklepie komputerowym. Teraz tak; w przypadku pierwszym, w biurze rachunkowym. No sytuacja wygląda w ten sposób, że ten komputer zapewne został zakupiony do użytkowania przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; będzie więc aktywem trwałym i jest wykorzystywany do świadczenia usług; stanowi więc on środek trwały. Inaczej sytuacja się ma w firmie produkującej komputery, bo tak naprawdę ten komputer jest produktem tej firmy i zostanie sprzedany; wyprodukowany komputer stanowi więc zapas, czyli aktywo obrotowe danej firmy. A jak sytuacja się ma w przypadku sklepu komputerowego? Tutaj sklep nie wyprodukował komputera, ale tym komputerem handluje; jest to jego towar, a towary jak wiemy zaliczamy do aktywów obrotowych w pozycji zapasów.

Ostatnia pozycja: internetowy sklep komputerowy. No tutaj kwestia jest troszkę niejasna, bo musielibyśmy zapytać, czy ten komputer wykorzystywany jest faktycznie przez sklep komputerowy, czy jest przez niego sprzedawany, bo może być sytuacja taka i taka. W sytuacji pierwszej, czyli kiedy w tym sklepie z tego komputera osoby korzystają, żeby świadczyć usługi to będzie to środek trwały. Natomiast w przypadku kiedy komputer jest przedmiotem sprzedaży, wtedy jest tak naprawdę towarem dla tego internetowego sklepu i powinien być wykazywany w pozycji zapasów jako towar. Mamy jeszcze przykład drugi. Tutaj dla odmiany mówimy o mące.

Teraz pomyślmy; ta mąka w jakiej firmie, w jakim przedsiębiorstwie będzie materiałem? W jakim produktem gotowym, a w jakim towarem? Jeżeli chodzi o materiał to ta mąka musiała być wykorzystywana do produkcji czegoś. Z mąki produkujemy ciastka, makaron; zapewne będzie wykorzystywane w piekarni, cukierni i właśnie w firmie produkującej makaron i tam będzie wykazywana jako materiał. A produkt gotowy? No, produktem gotowym mąka jest dla młyna, zakładu zbożowego. A towarem? No, dla sklepu, który tą mąkę sprzedaje, czyli będzie to supermarket, sklep osiedlowy sprzedający podstawowe artykułu żywnościowe; taka nasza  Żabka.  Mam nadzieję, że to nieco przybliża Wam sposób w jaki powinniście myśleć na temat poszczególnych pozycji majątku i sposobu ich klasyfikacji.

Pytania:

  • Czy samochód można zaklasyfikować jako inwestycję krótkoterminową kiedy kupujemy jakiś stary samochód i wiemy że jego za pół roku będzie wyższa?
    Aa4a1603ae25e7e62e3b9135217be60b
    Artur Owczarek
  • Jeżeli jest to samochód zabytkowy, na który posiadamy odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt to tak jak dzieła sztuki może zostać potraktowany jako inwestycja. Jednak o tym czy jest zabytkowy i jego wartość wzrośnie w przyszłości nie decydujemy my sami a urząd wydający dokumenty potwierdzające status takiego samochodu.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot