Następny wykład:

1Aktywa obrotowe, zapasy

rozpocznie się za 10 sekund.

Mam nadzieję, że udało Wam się samodzielnie rozwiązać przykład dotyczący aktywów trwałych. Jeśli nie to zapraszam do wspólnego rozwiązania.

Mamy pozycję majątku rzeczowego i mamy zaklasyfikować je do poszczególnych elementów bilansu. Pierwszy z nich to pożyczka udzielona firmie Y na okres 2 lat. Okres 2 lat już sugeruje, że jest to długoterminowe. Pożyczka z kolei jak podkreślałam wcześniej należy do inwestycji długoterminowych. Obligacje skarbowe 3-letnie są to papiery wartościowe tak jak i pożyczka zaliczane do inwestycji długoterminowych. Maszyny wykorzystywane w procesie produkcji; ważny element wykorzystywany w procesie produkcji oznacza, że są przez nas użytkowane. 

Maszyny są częścią środków trwałych. Patent dotyczący produkcji komponentu Y zakupiony w celu późniejszej sprzedaży. Patent, gdyby nie było informacji, że został zakupiony w celu późniejszej sprzedaży zaliczylibyśmy do wartości niematerialnych i prawnych, natomiast jest to wartość niematerialna i prawna, ale przeznaczona do zbycia, a to zmienia klasyfikację tego elementu majątku na inwestycję długoterminową.

Następna pozycja w punkcie piątym to prawo użytkowania wieczystego gruntu i tak jak podkreślałam wcześniej od strony podatkowej zaliczalibyśmy to jako wartość niematerialna i prawna; tak też kojarzą się wszelkie prawa. Natomiast w ustawie o rachunkowości to prawo, ponieważ dotyczy gruntu zaliczone jest do środków trwałych. Akcje firmy Z tak jak i obligacje zaliczone są do długoterminowych aktywów finansowych, czyli do inwestycji długoterminowych. Koszt pracy rozwojowych nad technologią produkcji urządzenia J to wartość niematerialna i prawna. Budynek zakupiony pod wynajem, gdyby nie było informacji, że został zakupiony pod wynajem byłby użytkowany to byłby środkiem trwałym. Ponieważ jest przeznaczony do zbycia; przepraszam do wynajmu, to oznacza, że będziemy czerpać z niego korzyści finansowe w przyszłości i jest to inwestycja długoterminowa. Ostatnia pozycja: zapłacona składka na ubezpieczenie majątkowe na okres 2 lat dotyczy kosztu, który poniosła jednostka. Koszt ten związany jest z okresem dłuższym niż 12 miesięcy; jest więc rozliczeniem międzyokresowym, czynnym długoterminowym.

Pytania:

  • Witam, czy mogę prosić o wyjaśnienie, dlaczego 1 pozycja zaliczona jest do inwestycji a nie należności? Pozdrawiam
    B2ea535fefae7c33a16740c305f7ed5e
    Grzegorz Vu-Thanh
  • Pożyczki zaliczane są co do zasady do inwestycji długoterminowych - ze względu na charakter pożyczki. Pożyczki zawierają w sobie zwrot - pożyczone pieniądze wracają wraz z dodatkowym % zwrotu. Należności dotyczą z reguły określonej kwoty za coś co sprzedajemy - towary, usługi czy np. środki trwałe i nie zawierają już w sobie dodatkowego % wartości ze względu na odłożenie płatności w czasie.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot