Następny wykład:

1Aktywa trwałe - rozwiązanie przykładu

rozpocznie się za 10 sekund.

Abyście mogli się przekonać, czy dobrze zrozumieliście poszczególne elementy aktywów trwałych przygotowałam przykład całościowy. Znów tak jak w poprzednim przykładzie mamy zaklasyfikować do poszczególnych pozycji bilansu następujący majątek rzeczowy. 

Mamy tutaj wymienioną pożyczkę; obligacje skarbowe; maszyny wykorzystane w procesie produkcji; patent dotyczący produkcji komponentu, który został zakupiony w celu późniejszej sprzedaży; prawo użytkowania wieczystego gruntu; akcje firmy Z; koszt prac rozwojowych; budynek pod wynajem i zapłacona składka za ubezpieczenie. Zapraszam do rozwiązania.

dot