Następny wykład:

1Aktywa - rozwiązanie przykładu

rozpocznie się za 10 sekund.

17. Aktywa - przykład całościowy

Wykład wchodzący w skład kursu podstaw rachunkowości. Dotyczy wprowadzenia do bilansu, w szczególności aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych. Przedstawia przykład całościowy dotyczący klasyfikacji elementów majątku do poszczególnych pozycji bilansu. Zawiera pozycje takie jak: zaliczki na poczet dostaw, czeki obce, rozliczenia międzyokresowe, należności z tytułu dostaw i usług, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo wieczystego użytkowania gruntu, koszty prac rozwojowych, akcje, koncesję na alkohol.

Po omówieniu wszystkich pozycji aktywów, a także kryterium dotyczącym klasyfikacji poszczególnych elementów majątku do pozycji bilansu możemy przejść do przykładu całościowego dotyczącego aktywów. Przykład zawiera 14 pozycji, które mamy w odpowiedni sposób zaklasyfikować do majątku, a właściwie do bilansu firmy. Pierwsza pozycja to wpłacona zaliczka na dostawę materiału. Druga to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Trzecia – klient zapłacił czekiem; zakupiliśmy materiał do produkcji; klient zakupił od nas partię towaru z odroczonym terminem płatności; udzieliliśmy pożyczki; mamy informację o stanie rachunku bankowego  na koniec okresu; zakupiliśmy obligacje dwuletnie, a także maszyny; posiadamy koncesję na alkohol, prawo użytkowania wieczystego gruntu, akcje firmy Z, koszty prac rozwojowych nad technologią i zapłaciliśmy za czynsz za pół roku z góry. Pamiętajmy, że te wszystkie pozycje mogą zarówno dotyczyć aktywów trwałych jak i aktywów obrotowych. Zapraszam do rozwiązania.

dot