Quiz nr 3

Które z niżej wymienionych pozycji zaliczymy do WNiP?

  1. Oprogramowanie Windows zakupione wraz z komputerem. Przewidywany okres użytkowania komputera to 3 lata.
  2. Oprogramowanie księgowe z licencją na 1 rok.
  3. Oprogramowanie biurowe z licencją na 3 lata.

Podaj numery odpowiedzi np. 1,2.

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
dot