Następny wykład:

7.Długoterminowe należności

rozpocznie się za 10 sekund.

Przejdziemy teraz do rozwiązania przykładu dotyczącego wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych. Mam nadzieję, że to, że ten przykład nie sprawi Wam zbyt dużo problemów. Ma on na celu jedynie oswojenie się z terminami wcześniej wymienionymi i rozróżnienie składników dotyczących wartości niematerialnych prawnych oraz środków trwałych.

Pierwsza pozycja, czyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Tak jak już wspomniałam wcześniej w prawie podatkowym zaliczylibyśmy je do wartości niematerialnych i prawnych, natomiast według ustawy o nierachunkowości jest to środek trwały. Licencja na użytkowanie programu komputerowego, wszelkie licencje zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych. Samochód dostawczy w firmie przewozowej mamy do czynienia z samochodem przeznaczonym do długotrwałego użytkowania, nie handlujemy samochodami; jest więc to nasz środek trwały. Patent dotyczący produkowanych urządzeń i znów patent tak jak prawa majątkowe jest wartością niematerialną i prawną. Koncesja na sprzedaż alkoholu wydawana na okres powyżej 1 roku, czyli długoterminowo – wartość niematerialna i prawna. Budynek w którym znajduje się siedziba firmy; znów, budynek, który ma być użytkowany przez firmę, nie jest przeznaczony na sprzedaż – jest środkiem trwałym. Ostatnia pozycja; prawo autorskie do opublikowanych książek. Prawo autorskie tak jak inne prawa majątkowe jest wartością niematerialną i prawną.

Pytania:

  • Mam pytanie, a w wypadku gdy koncesja na sprzedaż alkoholu była by wydana na okres poniżej jednego roku? To zaliczamy ją dalej do WNiP? Czy logiczniej jest ująć takie zdarzenie jako krótkoterminowe inwestycje finansowe?
    6ba0ab0d9d34ed4f2577f22727ae55e2
    Kamil Serafin
  • W pozycji WNiP wykazujemy tylko te prawa majątkowe i koncesje, z których będziemy korzystać przez okres dłuższy niż 1 rok. Jeżeli koncesja została wydana na okres krótszy niż rok to będziemy ją ujmować jako rozliczenie międzyokresowe kosztów (RMK). RMK zostały wyjasnione w pierwszym temacie kursu średniozaawansowanego. Tu da uproszczenia można powiedzieć, że jest to "przystanek" dla tych kosztów, które ponosimy w jednym okresie sprawozdawczym ale dotyczą kilku okresów sprawozdawczych (miesięcy) , tj. za koncesję płacimy np. w styczniu ale korzystamy z niej przez cały rok. Stąd rozpoznajemy jej koszt proporcjonalnie w każdym okresie sprawozdawczym, współmiernie do osiąganych z jej tytułu przychodów. Koncesja zostałaby ujęta w pozycji inwestycje krótkoterminowe tylko w sytuacji gdyby została zakupiona w celu dalszej odsprzedaży (co w przypadku koncesji na alkohol nie jest możliwe, ale są inne koncesje, które można przenieść na inną jednostkę), a nie byłaby użytkowana przez jednostkę. Jednak w takim przypadku dużo częściej spotyka się księgowanie koncesji w pozycji zapasy - towary.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot