16. Zapis operacji RMC – ewidencja pełna, wariant kalkulacyjny -rozwiązanie przykładu

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe w poszczególnych okresach sprawozdawczych dotyczące rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję pełną kosztów (jednostka produkcyjna)  oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot