8. Zapis operacji RMC układ rodzajowy (zespół 4)

Wykład prezentuje w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję uproszczoną kosztów w zespole 4 (tj. w układzie rodzajowym) oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe w poszczególnych okresach sprawozdawczych wraz z omówieniem ich wpływu na wynik finansowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Witam serdecznie. dziękuję za poprzednie wyjaśnienie informacji. mam kolejne pytanie dotyczy już części kursu dla średniozaawansowanych pierwszego działu RMK cz. 1 a dokładnie lekcji 9 zapis operacji RMC w układzie rodzajowym - przykład zapisu księgowego RMC tj. W styczniu 2013 zapłacono z góry za dzierżawę budynku administracyjnego za 12 miesięcy kwotę 24 000 zł. Zaprezentować rozliczenie kosztów w czasie. Moje pytanie dotyczy przeniesienia z konta 490 RKR na konto 860 WF poszczególnych kwot dlaczego ze strony Ma konta 490 została przeniesiona wartość 2000 a ze strony Wn 24000. Jeżeli sa to salda konta 490 to jak rozumiem saldo tj. różniaca między obrotami czyli istnieje tutaj tylko saldo kredytowe konta 490 (24000-2000=22000). Chyba że nie zrozumiałem funkcjonowania kont wynikowych. Dziękuję za poradę
  6551f8273d750fbbf6d07cc28d0c1a3c
  dariusz madera
 • Witam, Konta wynikowe zgodnie z ich zasadą działania nie posiadają ani sald początkowych ani sald końcowych, ich obroty (nie salda) na koniec danego okresu sprawozdawczego przenoszone są na wynik finansowy. Również tutaj istnieje taka sytuacja - stąd na wynik finansowy przenosimy obroty strony debetowej (2000 zł ) oraz obroty strony kredytowej (24 000 zł) konta wynikowe w układzie rodzajowym o numerze 490. Pozdrawiam
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, czy można bezpośrednio zrobić zapis z konta np 210 na RMK 640 i później rozliczyć w czasie z konkretnym kontem kosztowym 402?
  8086fa7a51d26427b15fdaab21c3e561
  Magda Remiorz
 • Niektóre firmy upraszczają sobie w ten sposób ten zapis. Jeżeli zapis dotyczy jednostki nieprodukcyjnej nie będzie takie uproszczenie stanowiło problemu, natomiast gdybyśmy mieli do czynienia z jednostką produkcyjną w takim przypadku mamy jeszcze inne elementy tzw. kręgu kosztów, który zostałby w tym wypadku zaburzony i mógłby doprowadzić do błędnej kalkulacji np. pozycji zmiana stanu produktów.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy koszty rodzajowe przenosimy w każdym miesiącu na wynik finansowy - konto 860, czy tylko raz na koniec roku? Czy księgowanie ręczne pokazane tutaj różni się od prowadzenia księgi za pomocą programu komputerowego?
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Wszystko zależy od tego czy jednostka stosuje miesięczne okresy sprawozdawcze. Jeżeli tak to takie księgowanie stosowane jest co miesiąc, po czym odwracane w systemie na początku kolejnego - tak by na koniec roku móc wykalkulować WF dla roku obrotowego. W systemie księgowym ewidencja powinna być identyczna chyba, że tak ustawiliśmy ZPK, że pomijamy niektóre konta - tak jak wspomniała poprzedniczka - np. bez konta 490. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku małych jednostek nieprodukcyjnych.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • W przykładzie powyżej za m-c luty na koniec miesiąca przenosimy obroty kont 402 i 490, które są zerowe, czy musimy to zrobić, aby zamknąć krąg kosztów?
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Nie musimy w sytuacji gdy obroty są zerowe. To księgowanie zostało pokazane by pamiętać, że powinno mieć miejsce w sytuacji gdy na tych kontach są obroty - czyli by zapamiętać pewne kroki działania.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam. Załóżmy, że faktura wystawiona jest z dniem 25.05.2017 r. Zakupiono usługę za okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury. W jaki sposób obliczyć część przypadającą na maj 2017?
  19572fa7a7819a8019b32a7e21432e54
  Joanna Głowacka
 • W proporcji do ilości dni przypadających na maj jeżeli rozpoznajemy koszty i przychody w okresach miesięcznych. Zakładając, że usługa jest świadczona od 25.05.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot