9. Zapis operacji RMC – zespół 4 i 5, wariant porównawczy

Wykład prezentuje w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję kosztów w zespole 4 i 5 (tj. w układzie rodzajowo - podmiotowym) oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe w poszczególnych okresach sprawozdawczych wraz z omówieniem ich wpływu na wynik finansowy.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Jeżeli to my wystawiamy fakturę, ponieważ ktoś nam zapłacił z góry wtedy zamiast konta usługi obce używamy konta pozostałe przychody operacyjne?
  F6c14bc5e85ca6ea91283ecff432dc2b
  Daniel Androsiuk
 • Rozumiem, że Pana pytanie dotyczy sytuacji odwrotnej czyli to nie my zapłaciliśmy z góry za koszt tylko ktoś nam zapłacił z góry za usługę, która będzie zapewniana w kolejnych miesiącach. W takiej sytuacji całość najpierw księgujemy na RMP a następnie rozpoznajemy jako przychód co miesiąc - bądź jako przychód z podstawowej działalności bądź jako PPO w zależności od czy wynajem jest naszą podstawową działalnością czy też nie. O RMP można więcej dowiedzieć się w temacie dotyczącym ewidencji przychodów i właśnie RMP. https://kursy-rachunkowosci.pl/kursy/kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych/przychody-rozliczenia-miedzyokresowe-przychodow/0-przychody-rozliczenia-miedzyokresowe-przychodow-demo?autoplay=1
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Witam, chciałam zapytać czy poprawnym będzie księgowanie z pominięciem tzw. ściągnięciem k-ów na konto 490 a zaksięgowaniem w następujący sposób: I. Wariant porównawczy: MA - rozrachunki z dostawcami = 24.000 WM- 640 RMC = 24.000 (tworzę sobie pomocniczą tabelkę w excelu i rozbijam koszt 1/12 = 2.000) I co miesiąc dokumentem PK rozksięgowuję koszt: WN - Usługi obce = 2.000 MA - 640 RMC = 2.000 II. wariant porównawczo kalkulacyjny: (FA) MA - rozrachunki z dostawcami = 24.000 (FA) WM- 640 RMC = 24.000 (PK) WN - Usługi obce = 2.000 (PK) MA - 640 RMC = 2.000 (PK) MA - 490 rozliczenie kosztów = 2.000 (PK) WN - koszty zarządu = 2.000 Dziękuję za odpowiedź
  C41934d05e13b907404d24dd4667e670
  Joanna Oleksy
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot