10. Zapis operacji RMC – zespół 4 i 5, wariant porównawczy - rozwiązanie przykładu

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe dotyczące rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC) w poszczególnych okresach sprawozdawczych   w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję kosztów w zespole 4 i 5 (tj. w układzie rodzajowo - podmiotowym) oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Pani Magdo, mam pytanie o zapis na kontach "koszty zarządu" i "koszt sprzedanych usług". Robimy zapis na dwóch kontach kosztowych?
    Fc7bcdc8c7441b536e9127faebb45c54
    Magdalena Bolechowicz
  • Dopuszczalne są dwie formy księgowań - tak ja powyżej lub koszty zarządu trafiają bezpośrednio z powrotem na 490. Mówię i wyjaśniam te dwa podejścia w kursie podstaw.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot