10. Zapis operacji RMC – zespół 4 i 5, wariant porównawczy - rozwiązanie przykładu

Wykład prezentuje na praktycznym przykładzie zapisy księgowe dotyczące rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC) w poszczególnych okresach sprawozdawczych   w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję kosztów w zespole 4 i 5 (tj. w układzie rodzajowo - podmiotowym) oraz przygotowuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot