11. Zapis operacji RMC - zespół 4 i 5, wariant kalkulacyjny

Wykład prezentuje w jaki sposób dokonuje się zapisu operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC)  w przypadku gdy jednostka stosuje ewidencję kosztów w zespole 4 i 5 (tj. w układzie rodzajowo - podmiotowym) oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot