0. Rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) część I - intro

Wykłady wprowadzają w tematykę rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK).  Omawiają czym są RMK z podziałem na rozliczenia międzyokresowe bierne (RMB) oraz rozliczenia międzyokresowe czynne (RMC). Prezentują RMK w ujęciu ustawowym (UoR), podatkowym oraz polityki rachunkowości jednostki.  Przedstawiają zapis księgowy operacji  RMK,   rozpoczynając od  rozliczeń międzyokresowych czynnych (RMC).

Wykłady w szczególności  skupiają się na omówieniu:

 • różnic pomiędzy wydatkami,  kosztami danego okresu oraz rozliczeniami międzyokresowymi kosztów,
 • charakterystyki rozliczeń międzyokresowych biernych  (RMB) oraz rozliczeń  międzyokresowych czynnych (RMC),
 • ujęciu RMB oraz RMC w zakładowym planie kont,
 • regulacji ustawowych (ustawa o rachunkowości) związanych z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów biernymi (RMB) oraz czynnymi (RMC),
 • regulacji podatkowych (podatek dochodowy) związanych z rozliczeniami międzyokresowymi koszów biernymi (RMB) oraz czynnymi  (RMC)  - prezentacja poparta praktycznym przykładem,
 • wpływu zapisów w polityce rachunkowości jednostki odnośnie kosztów na księgowanie rozliczeń międzyokresowych kosztów (RMK),
 • zapisu operacji księgowych związanych z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów (w części I zapisy dotyczą rozliczeń międzyokresowych czynnych)  w zależności od wybranej metody ewidencji kosztów oraz wybranego  wariantu rachunku zysków i strat. Zapis operacji poparty jest licznymi przykładami. Metody ewidencji wybrane do wykładów to ewidencja uproszczona (układ rodzajowy  - zespół 4), układ rodzajowo – podmiotowy – zespół 4 i 5, ewidencja pełna. Każdy przedstawiony dla odpowiedniego wariantu rachunku zysków i strat (RZiS), który zamierza przygotować jednostka (wariant porównawczy bądź wariant kalkulacyjny).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić do tematu związanego z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów. Jest to temat, który jest naturalną konsekwencją omawiania, przygotowywania wariantów rachunku zysków i strat powiązany bezpośrednio z kosztami dla niektórych wciąż niezrozumiały; nie jest to najprostszy temat, dlatego warto się z nim zapoznać, warto go zrozumieć i właśnie do niego chciałam Was zaprosić.

O czym będziemy mówić w ramach rozliczeń międzyokresowych kosztów? Na początku przypomnimy sobie czym są koszty oraz czym różnią się od wydatków; kluczowe rozróżnienie o którym mówiliśmy już wcześniej, ale warto sobie przypomnieć zanim przejdziemy do rozliczenia kosztów w czasie. Tu poznamy na czym polega to rozliczanie kosztów w czasie, co oznacza rozliczanie kosztów w czasie, co to są rozliczenia międzyokresowe bierne i czynne, jakie konto w zakładowym planie kont służy do księgowania rozliczeń międzyokresowych kosztów, a także poznamy ogólną charakterystykę rozliczeń międzyokresowych kosztów właśnie od strony rozliczeń międzyokresowych czynnych oraz biernych.

Potem przejdziemy do kwestii związanych bardziej z regulacją prawną, czyli popatrzymy co mówi ustawa o rachunkowości na temat rozliczeń międzyokresowych kosztów, ale także spojrzymy na nie od strony polityki rachunkowości oraz podatków i rozwiążemy przykład w którym pokażemy, że podejście podatkowe i podejście księgowe nie zawsze muszą się ze sobą pokrywać.

Potem już przejdziemy do faktycznego omówienia zapisu operacji związanych z rozliczeniami międzyokresowymi kosztów i zrobimy to przez pryzmat jednostek prowadzących ewidencję uproszczoną, czyli tylko w układzie rodzajowym, potem w układzie rodzajowo-podmiotowym i w ewidencji pełnej i zrobimy to dla rozliczeń międzyokresowych czynnych przygotowując odpowiednie warianty rachunku zysków i strat. Tutaj dojdą szczegóły odnośnie tych księgowań - zobaczymy księgowania na przykładach dla układu rodzajowego, rodzajowo-podmiotowego w różnych wariantach. Jest to wykład, który z całą pewnością dostarczy Wam bardzo dużą porcję wiedzy, dość obszerną porcję wiedzy dotyczącą rozliczeń międzyokresowych kosztów i spowoduje, że nie będziecie mieli problemu z tym tematem. Serdecznie zapraszam.

Pytania:

 • Prosze wyjasnic odpowiedzi do tych zagadnien z testu: - Zapłacono 1 lipca za dzierżawę budynku za 12 miesięcy z góry kwotę 12 000 zł. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko w układzie rodzajowym. Rok obrotowy to rok kalendarzowy. W polityce rachunkowości widnieje zapis, który mówi, że koszty nieistotne to koszty o wartości poniżej 8 000 zł. W wyniku finansowym w lipcu zostanie rozpoznany koszt: Odp.6 000 zł przeniesiony z konta 490 Rozliczenie kosztów wg rodzajów -W styczniu zapłacono za ubezpieczenie majątkowe za dwa lata z góry kwotę 2 400 zł. W polityce rachunkowości zapisano, że koszty, które nie przekraczają wysokości 2 000 zł uznawane są za nieistotne. Operacja ta na koniec stycznia zostanie ujęta w bilansie oraz w rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) w następujących pozycjach: Odp.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne - 1 200 zł, koszty zarządu - 1200 zł -ednostka "Butex" produkująca szczotki do butów wyprodukowała 1000 sztuk wyrobów gotowych w trakcie miesiąca maja. W tym miesiącu otrzymała fakturę za dzierżawę budynku administracji na kwotę 48 000 zł za 2 lata z góry. Faktura została zapłacona w tym samym miesiącu (faktura bez podatku VAT). W polityce rachunkowości jednostka nie posiada zapisów dotyczących poziomu istotności kosztów. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów metodą pełną oraz przygotowuje wariant porównawczy RZiS. W maju sprzedano 50% wyrobów gotowych wyprodukowanych w tym miesiącu. Które z niżej wymienionych zapisów powinny mieć miejsce w maju: Ma 640 RMK 2 000 zł, Wn 500 Koszty działalności podstawowej produkcyjnej 2 000 zł Ma 500 Koszty działalności podstawowej 2 000 zł, Wn Wyroby gotowe 2 000 zł Ma Wyroby gotowe 1 000 zł , Wn 701 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 000 zł Wn 701 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 000 zł, Ma 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych 1 000 zł. Ma 640 RMK 24 000 zł, Wn 550 Koszty zarządu 24 000 zł Ma 550 Koszty zarządu 2 000 zł, Wn 701 Koszt sprzedanych usług 2 000 zł, Ma 701 Koszt sprzedanych usług 2 000 zł, Wn 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych 2 000 zł Ma 550 Koszty zarządu 1 000 zł, Wn 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych 1 000 zł Ma 550 Koszty zarządu 2 000 zł, Wn 860 WF 2 000 zł. Odp.tylko pozycja 6 -ednostka "Butex" produkująca szczotki do butów wyprodukowała 1000 sztuk wyrobów gotowych w trakcie miesiąca maja. W tym miesiącu otrzymała fakturę za dzierżawę budynku administracji na kwotę 48 000 zł za 2 lata z góry. Faktura została zapłacona w tym samym miesiącu (faktura bez podatku VAT). W polityce rachunkowości jednostka nie posiada zapisów dotyczących poziomu istotności kosztów. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów metodą pełną oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny RZiS. W maju sprzedano 50% wyrobów gotowych wyprodukowanych w tym miesiącu. Które z niżej wymienionych zapisów powinny mieć miejsce w maju: Ma 640 RMK 2 000 zł, Wn 500 Koszty działalności podstawowej produkcyjnej 2 000 zł Ma 500 Koszty działalności podstawowej 2 000 zł, Wn Wyroby gotowe 2 000 zł Ma 701 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 000 zł, Wn 860 WF 1 000 zł. Ma 640 RMK 2 000 zł, Wn 550 Koszty zarządu 2 000 zł Ma 550 Koszty zarządu 2 000 zł, Wn 701 Koszt sprzedanych usług 2 000 zł, Ma 701 Koszt sprzedanych usług 2 000 zł, Wn 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych 2 000 zł Ma 550 Koszty zarządu 1 000 zł, Wn 860 WF 1 000 zł. Odp.tylko pozycja 4 Dziękuję
  4dca04c696e7750380180690093b5733
  Agnieszka Bednarczyk-Kaluta
 • Proszę o skomentowanie odpowiedzi do pytań z testu: - " Zapłacono 1.lipca za dzierżawę ..." Odp.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne - 1 200 zł, koszty zarządu - 1200 zł -" Jednostka "Butex" produkująca szczotki ..." Odp.tylko pozycja 6 - "Jednostka "Butex" produkująca szczotki ..." Odp.tylko pozycja 4 Cała treść skopiowana jest powyżej. Odpowiedzi nie są dla mnie jasne.
  4dca04c696e7750380180690093b5733
  Agnieszka Bednarczyk-Kaluta
 • Nie podajemy gotowych odpowiedzi i nie odpowiadamy na pytania dotyczące testów w komentarzach - tak by nie podpowiadać innym. Proszę o kontakt mailowy. Proszę o podanie w mailu własnych odpowiedzi do tych pytań testowych na maila a postaram się wyjaśnić gdzie leży błąd. Dziękuję.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot