Quiz nr 5 - RMK a polityka rachunkowości

Jednostka "Bartex" otrzymała w maju fakturę za prenumeratę czasopisma na okres kolejnych 12 miesięcy (maj 20X0 - kwiecień 20X1 rok) o wartości 4 800 zł. W polityce rachunkowości jednostki widnieje zapis o poziomie istotności kosztów w wartości 0,5% przychodów ze sprzedaży za poprzedni rok tj. kwoty 5 000 zł.

Koszt prenumeraty w związku z tym będzie stanowił:

Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 5 - RMK a polityka rachunkowości

Quiz nr 5 - RMK a polityka rachunkowości.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot